Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

Psychologie REFERÁTY


Psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Psychologii od počátku provází spor o její přírodovědnou anebo duchovědnou podstatu.

Vybírejte si z témat

emoce agrese komunikace apetence motivace nadání temperament rezignace city flegmatik IQ stres sebepojetí mimika stresor konflikt talent inteligence bagatelizace emocionální šum charakter vášeň
Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Překlepy